Enkel å redigere

Enkel å redigere

Vi har lang erfaring med de utfordringer små- og mellomstore bedrifter har rundt drift av nettsider, og bruker denne erfaringen til å bygge løsninger som kundene selv kan håndtere - helt uten noe behov for kurs eller tidligere erfaring rundt webutvikling. Du må ikke håndtere nettsiden selv, men vi har gjort det meget enkelt for deg som ønsker det. For de fleste kundene våre hjelper vi som regel til med smått og stort, og kvalitetssikrer alt vi tar i.

Fokus på innholdet

Når godt skrevet innhold blir plassert i en hjemmeside som er solid teknisk oppbygd, vil det som oftest føre til god synlighet i søkemotorer som Google. Det er viktig, fordi høy synlighet i Google fører til at flere finner hjemmesiden og tar kontakt med din bedrift.

Derfor har vi fokusert på å lage en løsning som fjerner så mange hindre som mulig rundt oppdatering av innhold. 

Du trenger med andre ord kun å fokusere på en ting, innholdet, mens alt det tekniske - det håndteres av løsningen.

Hvorfor har vi fokus på innholdet?

Innholdet er det eneste målgruppen din har å forholde seg til. Om interesse skapes og kontakt oppnås avhenger av hvorvidt målgruppen "kobler" med det som presenteres. Innholdet blir med andre ord en statisk selger. Så hva når du ser at to av de viktigste sidene dine ikke har informasjon som tydeliggjør dine fremste "unique selling points"? Da kan vi jo tenke oss til at du har en selger som ikke gjør jobben sin.

Du kan dine produkter best. Derfor ser vi det som kritisk at vi tilbyr en løsning du synes er enkel å bruke, fremfor å sette deg i en situasjon hvor du ser at noe burde gjøres på nettsiden, men kvier deg for å ta tak i prosessen. 

Her er det bare å logge inn, klikke seg til det du skal redigere - så redigere. Lagre. Oppdatert.