SSL sertifikat

SSL sertifikat

Etter tidlig juli 2018 vil Google varsle om "usikre nettsider". Det betyr det at om du ikke aktiverer SSL sertifikat, vil brukerne få beskjed om at din nettside er utrygg. Det er ikke spesielt tillitbyggende? 

Hva er SSL sertifikat?

Ett SSL sertifikat krypterer koblingen mellom nettsiden din og brukeren, og gjør at det blir vesentlig vanskligere å fange opp dataene som utveksles mellom bruker og nettside. Et viktig grep rundt beskyttelse av personvern og reduksjon av at personlig data havner på avveie. 

Hvordan vet jeg om jeg har SSL sertifikat eller ikke?

Enkelt, du besøker nettsiden vi linker til. Da får du opp et klart svar på om nettsiden din er satt opp med SSL eller ikke.

Sjekk nettsiden din »

Hvis du har et fungerende SSL satt opp på din nettside, så trenger du ikke bekymre deg. 

Hvorfor er dette viktig?

Negativt for brukerne

Brukerne som besøker en nettside uten SSL sertifikat, vil få varsel om at nettsiden er usikker. Dette virker svekkende på tilliten, og vil etter all sannsynlighet bidra til redusert antall henvendelser via nettsiden. Ikke bare fordi det svekker tilliten hos bruker, men også pga. neste punkt.

Negativt for søkeresultatet

Google har videre gått ut og sagt at de vil nedprioritere usikre nettsider, til fordel for sikre nettsider. Med andre ord:

  • Hvis du anskaffer SSL og aktiverer dette på nettsiden din, vil du ikke oppeleve redusert rangering i Google, og du vil heller ikke oppleve tapt tillit hos målgruppen (som får økende fokus på personvern).
  • Hvis du IKKE anskaffer SSL og aktiverer dette på nettsiden din, vil du få mindre trafikk fra Google pga. redusert rangering samt. oppleve at færre av de som besøker nettsiden tar kontakt pga. manglende tillit. 

SSL påvirker totalen

Indirekte påvirker mangel av SSL sertifikat alle andre faktorer for rangering i Google.

Mangler du SSL sertifikat?

Hvis du mangler SSL sertifikat, anbefaler vi at du sender en e-post til webleverandøren din og ber de sette opp nettsiden din med SSL sertifikat. 

Dette kan koste penger. Det er varierende hva som praktiseres, og det er forskjell på SSL sertifikater.

Hvordan håndterer Webist SSL sertifikat?

I Webist leverer vi alle nye løsninger med SSL sertifikat, uten ekstra kostnad.