Konverteringsoptimalisering

Konverteringsoptimalisering

Konverteringsrate er et prosentvis mål på hvor mange av de som besøker nettsiden din som utfører en ønsket handling.

Hva handler konverteringsoptimalisering om?

Du bruker en sum på markedsføring, og du ønsker ikke å bruke mer. Likevel ønsker du høyere effekt og bedre avkastning på pengene du investerer. 

Lek med tanken. Vi måler antall henvendelser du får fra nettsiden din, og ser at 1% av alle som besøker nettsiden i løpet av en måned tar kontakt. Når vi jobber med konverteringsraten handler det om å forbedre det som virker, slik at du i stedet får 2% av besøket til å ta kontakt. Det betyr at du får mer igjen for det du allerede har.

Økt effekt uten økte kostnader

Den største fordelen med å optimalisere konverteringsraten, er at det påvirker alle dine øvrige aktiviteter. Normalt har en nettside en rekke trafikkilder. Google, Facebook, de som skriver adressen, Bing, Gulesider m.m. Det som er fellesnevneren, er at alle trafikkildene sender trafikk til den samme nettsiden. Hvis du får nettsiden til å prestere bedre, vil du få økt effekt på samtlige kanaler som sender trafikk.

Du vil med andre ord få økt effekt for investeringer du allerede har gjort. 

Dokumenterbart

Alt arbeid vi gjør innen konverteringsoptimalisering er dokumenterbar. Vi kjører rapporter som viser effekten av arbeidet, slik at det kan sammenlignes med utgangspunktet.

Dersom vi ikke lykkes med å øke konverteringsraten din, tar vi ikke betalt.