Webanalyse

Webanalyse

Alt fra besøkstall for nettsiden, til brukervennlighet, innhold og teknisk løsning som bygger nettsiden din - påvirker hvilken effekt du får. Vi setter fingeren på det som fungerer, så du kan "foredle gullet", og vi setter fingeren på hva du bør gjøre for å øke effekten.

Hvis du kjenner deg igjen i ønsket om å få bedre kontroll på hvilken effekt din nettside har, vil en webanalyse være et godt sted å starte.

For å vite hvilke grep man kan og bør ta for å øke effekten nettsiden gir, må man først avdekke hvilke områder som har utbedringspotensiale. 

Typiske områder vi ofte ser etter forbedringspotensiale

  • Er nettsiden brukervennlig for besøkende?
  • Er innholdet godt, og tilpasset målgruppen?
  • Hvilke trafikkilder virker, og hvilke virker ikke?
  • Er løsningen nettsiden er bygd i satt opp riktig?
  • Hvor synlig er nettsiden på relevante søkeord?

Ved å se helhetlig på hva du har, sett i lys av hva du ønsker å oppnå, vil vi komme med konkrete forslag på hva som bør gjøres videre for å oppnå målet ditt. En viktig faktor er å holde oss til dokumenterbare faktorer. Det er målene dine som legger føring for hva som bør måles, og hvordan det bør følges opp.

Hva får du?

Vi gir deg en handlingsplan for hva som bør gjøres. Etter det står du fri til å utføre dette selv, eller få vår hjelp.