Personvern

Nettsiden vår bruker informasjonskapsler og samler personlig data. Her redegjør vi for denne prosessen. Vi gjør deg obs på at ingen personlig data samles uten ditt direkte (noe du aktivt må ha godkjent) eller indirekte (ved å sende inn f.eks et kontaktskjema) samtykke.

Det betyr at om du bare besøker vår nettside, uten å ha gitt slikt samtykke eller tatt kontakt med oss via et skjema, e-post eller telefon, samler vi ingen personlige data som kan spores eller knyttes til deg.

Innhold

Informasjonskapsler/cookies

Under den generelle informasjonen om informasjonskapsler, ser du en oversikt over de informasjonskapslene som er plassert av nettsiden.

Vi setter en rekke informasjonskapsler som ikke samler personlig informasjon. Flere av disse er nødvendige for at nettsiden skal fungere som tiltenkt. Bruk av nettsiden er å anse som aksept av dette, og vi spør ikke om samtykke for å plassere disse. Likevel respekterer vi din nettlesers innstillinger, men gjør deg obs på at nettsiden kanskje ikke fungerer som tiltenkt om du har valgt å blokkere disse.

Ett eksempel på en slik informasjonskapsel:
Om du gir samtykke i bruk av andre cookies som kanskje samler personlig detaljer, ønsker vi å lagre dette samtykket slik at du slipper å gi samtykke hver gang du besøker oss. På samme måte ønsker vi å lagre at du ikke har gitt samtykke, dersom du ikke ønsker at vi skal benytte slike cookies når du besøker oss.

Våre informasjonskapsler hjelper oss:

  • Sørge for at nettstedet fungerer som det skal
  • Husk innstillingene dine under og mellom besøkene
  • Forbedre hastigheten / sikkerheten til nettstedet
  • Kontinuerlig forbedre nettstedet vårt for deg
  • Gjøre vår markedsføring mer effektiv

Vi bruker ikke informasjonskapsler til:

  • Samle inn personlig identifiserbar informasjon (uten din eksplisitte tillatelse)
  • Samle inn sensitiv informasjon (uten din eksplisitte tillatelse)
  • Gi personlig identifiserbare data til tredjepart

Du kan lære mer om alle informasjonskapslene vi bruker nedenfor:


Informasjonskapsler på nettsiden er avslått.
Du kan endre dette når som helst ved å klikke på knappen "Tillatt informasjonskapsler".


Personlig data og håndtering

Vi lagrer og behandler personopplysninger ihht. hva som er nødvendig for å utøve våre forpliktelser ovenfor deg.

Som kunde av oss vil det bety at informasjon om kundeforhold, kontaktdetaljer og annet som er nødvendig for å levere ihht. avtale/kontrakt lagres og behandles på en forsvarlig måte, hvor vi sikrer at disse detaljene ikke kommer på avveie.

Om du ikke er kunde hos oss, vil vi lagre og behandle personlige detaljer som du frivillig har gitt oss ved henvendelse, for at vi skal kunne følge deg opp som forventet.

Dersom vi ønsker å bruke disse detaljene i f.eks markedsføringstiltakt sørger vi for å innhente samtykke på den tydelig måte, slik at du vil vite eksakt hva som brukes og hvordan det brukes.

Vi vil aldri dele personlige detaljer med 3. part, foruten når dette er eksplisitt avtalt via samtykke eller nødvendig for å innfri våre forpliktelser ihht. avtaler/kontrakter.

Dine rettigheter og kontaktdetaljer

Du kan utøve dine rettigheter ved å kontakte oss. Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

Vi lister opp dine rettigheter, med linker til mer informasjon om disse. Nederst på siden finner du kontaktdetaljer, dersom du ønsker å kontakte oss.

Innsyn i egne opplysninger
Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.
Les mer om retten til innsyn

Korrigering av personopplysninger
Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.
Les mer om retten til å rette eller supplere opplysninger

Sletting av personopplysninger
I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv.
Les mer om retten til sletting

Begrensning av behandling av personopplysninger
I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg.
Les mer om retten til begrensning

Protestere mot en behandling av personopplysninger
Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveinng, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.
Les mer om retten til å protestere

Dataportabilitet
Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.
Les mer om retten til dataportabilitet

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger
Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Ta da først kontakt med oss.

Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet, men klagen vil videresendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet som oppretter et settetilsyn for å behandle saken.

Kontaktdetaljer

Webist AS
Orgnr: NO 999 046 398 MVA

+47 3222 3300

Post- og besøksadresse
Killingrudalleen 1
3057 Solbergelva

Vi vil ved henvendelse benytte våre lagrede detaljer for videre kommunikasjon, for å sikre at vi svarer rett person.